اتاق تالیا

  • اتاق تالیا
  • اتاق تالیا
  • اتاق تالیا
  • اتاق تالیا
▪ اتاق ۱۳ متری سنتی کف‌خواب، مشرف به دشت ▪ مناسب برای استراحت و اقامت ۴ نفر به همراه رختخواب ▪ سرویس بهداشتی فرنگی و حمام اختصاصی روزیه | سه‌شنبه 16 شهريور 1400