روزیه را ببینید!

مشاهده زنده (لایو) نمایی زیبا از ایوان اقامتگاه بوم گردی روزیه مُشرف به دشت، دهستان چاشم بخش شهمیرزاد شهرستان مهدی‌شهر استان سمنان