سولا، اتاق سنتی ۱۳ متری، حمام و سرویس بهداشتی مشترک

سولا، اتاق سنتی ۱۳ متری، حمام و سرویس بهداشتی مشترک
▪ اتاق ۱۳ متری سنتی کف‌خواب، مشرف به خیابان روستا ▪ مناسب برای استراحت و اقامت ۴ نفر به همراه رختخواب ▪ سرویس بهداشتی و حمام مشترک